Disclamer

  Artikel 1 definities
Website: www. Maikstradingcompany.com en alle onderliggende pagina’s;
Gebruiker: bezoekers van de website;
Bedrijf: Maik’s trading company de bevoegde uitgever van de webpagina; 

Het onderstaande is van toepassing op onze website.
Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Maik’s trading company werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is. 

Maik’s trading company geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd. 

Maik’s trading company biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website. 

Maik’s trading company is niet verantwoordelijk voorpagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt; 

Maik’s trading company verschaft informatie op haarwebsite, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de websitekunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent; 

Maik’s trading company kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website; Maik’s trading company zal de website naar eigen inzichten op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen.

Maik’s trading company kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website; Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik vanalle informatie welke gegeven wordt op onze website;  

Beurs informatie
Door de Nederlandse wet-en regelgeving is er een heel groot verschil tussen het geven van beleggingsadvies en het verstrekken van informatie over beleggen.   De informatie heeft slechts ten doel te informeren en niet te adviseren.  Het verkrijgen van informatie tegen betaling is eveneens ‘informeren’.  

Aan de advertenties, foto’s, informatie, grafieken, commentaren/analyses en teksten op deze websitekunnen geen rechten worden ontleend.  

Ondanks dat Maik’s trading company zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en het onderhouden van deze website, kan Maik’s trading company niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website.  De informatie deinformatie die wordt aangeboden (zowel gratie als betaalt) kan niet gezien worden als persoonlijk advies. Dit  omdat Maik’s trading company geen inzicht heeft op de individuele situatie van een persoon en dit ook niet wil. 

Bezoekers, lezers en abonnees worden geacht zelf na te gaan in hoeverre gepubliceerde beleggingsideeën waardevol zijn en passen binnen hun risicoprofiel en beleggingsdoelstellingen.  

Maik’s trading company is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen als gevolg van het overnemen van beleggingsideeën op www.maikstradingcompany.com

.

Disclamer